KONKURS

pročitaj

JAVNI KONKURS ZA OBUKU I PRIPRAVNIČKI RAD ZA PROJEKTNI MENADžMENT

16.08.2016


         Kancelarija za mlade opštine Apatin u cilju izrade i realizacije Projekata iz oblasti omladinske politike, zaštite životne sredine, privrede, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, dečije zaštite, energetike, a u cilju unapređenja opštine Apatin, raspisuje javni konkurs za obuku i pripravnički rad za projektni menadžment u trajanju od godinu dana.
       Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa obezbeđena su  u skladu sa Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2016. godinu („Službeni list opštine Apatin“ br. 13/2015 i 5/2016).

Obuka se sastoji od sledećeg:
-    pisanje projekata u trajanju od mesec dana – 16 časova
-    mentorski rad u trajanju od 2 meseca
-    najbolji pripravnički rad na omladinskom projektnom timu u trajanju od godinu dana – mesečna nadoknada 15.000,00 dinara,

    Pravo učešća na javnom konkursu imaju lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
-    od 18 do 30 godina starosti
-    poznavanje engleskog jezika
-    poznavanje rada na računaru
-    IV ili viši stepen obrazovanja
-    nezaposlen
-    sa prebivalištem na teritoriji opštine Apatin

  Rok za prijavu na javni konkurs je 8 dana od dana objavljivanja ovog konkursa na Oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje

Prijavu koja sadrži biografiju (CV) i kontakt podatke dostaviti na e – mail adresu: mladi@soapatin.org

     Izbor između prijavljenih kandidata izvršiće Komisija koju će posebnim rešenjem imenovati Predsednik opštine Apatin.

     Komisija će izabrati do 10 kandidata koji ispunjavaju gore navedene uslove.

     Komisija će Odluku o izboru prijavljenih kandidata doneti u roku od 15 dana od dana zaključenja Konkursa.

     Učesnici konkursa imaju pravo da podnesu prigovor Komisiji, na donetu odluku o izboru kandidata, u roku od 2 dana od dana njenog donošenja.Komisija po prigovoru odlučuje u roku od 10 dana od dana podnošenja prigovora. Odluka Komisije po prigovoru je konačna.