KONKURS

pročitaj

Podrška mladim talentima

06.09.2017

 

Kancelarija za mlade opštine Apatin raspisuje konkurs za realizaciju programa ''Podrška mladim talentima''. Program je namenjen mladima, starosti 15 do 30 godina, sa prebivalištem na teritoriji opštine Apatin radi podrške i obezbeđivanja njihovog kontinuiteta rada i uspeha, kao i poboljšanja uslova za njihovo napredovanje.

Finansiraju se:
 

-Priprema i učešće mladih talenata na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

-Stručno usavršavanje mladih talenata.

-Studijska usavršavanja.

-Izdavanje publikacija, naučnih radova ili članaka u naučnim časopisima.

 

Dokumentacija koja se dostavlja: 
 

-Kopije stečenih diploma i nagrada mladog talenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu u jednoj ili više oblasti, kojima se dokazuje njegova dosadašnja uspešnost i kontinuitet rada.

-Za studente, dokument kojim se dokazuje postignut prosek iznad 9,00 na studijama.

-Preporuka mentora ili direktora škole.

-Dokumentacija koja se odnosi na projekat(planirano takmičenje ili usavršavanje) za koji se traže sredstva.

-Potvrda o prebivalištu na teritoriji opštine Apatin u prethodne dve godine.

 

Kriterijumi u pogledu odabira projekta:

-Postinguti dosadašnji rezultati učenika ili studenta na reprezentativnim takmičenjima u zemlji ili inostranstvu.

-Nivo takmičenja za koje se potražuju sredstva.

-Kontinuitet uspešnosti mladog talenta na takmičenjima.

-Opšti uspeh u redovnom školovanju.

-Prosek postignut na studijama.

-Celishodnost predloženih metoda i aktivnosti u radu sa mladim talentom.

-Realan predlog potrebnih sredstava za realizaciju predviđenih aktivnosti.

-Aktivizam studenta u strukovnim ili studentskim organizacijama.

 

Na konkurs jedan nosilac projekta može u toku godine dostavljati više predloga projekata, ali samo jedan može biti odobren. Konkurs je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ove namene u 2017. godini.

 

Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu Kancelarije za mlade, Trg Nikole Tesle 20/3, Apatin ili na mejl mladi@soapatin.org. Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti u prostorijama KZM svakog radnog dana od 09-13h.