KONKURS

pročitaj

KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH VOLONTERSKIH PROJEKATA

06.10.2016

 

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje želite da u svojoj lokalnoj sredini:

o    Učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme ili drugih prostora od javnog interesa i/ili organizujete aktivnosti za lokalnu zajednicu;

o    Učestvujete u akcijama zaštite životne sredine ;
o    Promovišete očuvanje kulturne baštine;
o    Promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade

o    Osnažujete resurse i promovišete volonterski rad u oblasti omladinskih udruženja i udruženja za mlade
o    Promovišete solidarnost i humanost


      Na  konkurs  se  mogu prijaviti  udruženja mladih, udruženja za mlade i  neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije opštine Apatin.

   Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Prijavite se na konkurs slanjem popunjenog obrasca za pisanje predloga ideje omladinskog volonterskog projekta do 20. oktobra 2016. godine na email: mladi@soapatin.org,

Obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta možete preuzeti sa sajta Opštinske uprave opštine Apatin: www.soapatin.org 

Vrednost jednog omladinskog volonterskog projekta može iznositi između 40.000,00 i 100.000,00 dinara. Ukupan iznos raspoloživih sredstava za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u opštini Apatin je do 500.000,00 dinara.

    Konačni rezultati konkursa, odnosno predlog projekata koji će biti finansirani biće objavljeni 25. oktobra 2016. godine.

Obrazac za pisanje predloga omladinskog volonterskog projekta možete preuzeti sa sajta Opštinske uprave opštine Apatin: http://www.soapatin.org