KONKURS

pročitaj

Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja apatinske opštine

02.12.2015

Na osnovu člana 3. stav 2. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Apatin“ br. 5/2011 i 6/2011), Komisija za dodelu studentskih stipendija, raspisuje

KONKURS
ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA SA PODRUČJA
OPŠTINE APATIN

I

Raspisuje se konkurs za dodelu studentskih stipendija u iznosu od po 7.000,oo dinara mesečno, studentima sa prebivalištem na teritoriji opštine Apatin za školsku 2015./2016. godinu.

II

Pravo učešća na konkursu imaju studenti koji nisu korisnici neke od stipendija koju dodeljuje opština Apatin, i koji ispunjavaju sledeće opšte kriterijume:

- da je student 1.-6. godine osnovnih studija na fakultetu ili višoj školi, ili student 1.-2. godine diplomskih akademskih studija (tzv. master), koji imaju sedište, odnosno odeljenje, isključivo na teritoriji Republike Srbije, ali van Zapadnobačkog okruga.“
- da je državljanin Republike Srbije,
- da ima prebivalište na teritoriji opštine Apatin,
- da je redovan student, tj. da nije obnovio godinu studija iz prethodne školske godine,
- da nije apsolvent, odnosno student tzv. produženog statusa.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju:

1. Uverenje sa fakulteta o upisanoj školskoj 2015./2016. godini studija (original)
2. Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa naznačenom prosečnom ocenom studiranja (original), ili fotokopiju indeksa obavezno sa originalom istog na uvid
3. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
4. Fotokopiju lične karte sa originalom na uvid ili originalnu potvrdu o prebivalištu izdatu od strane PS Apatin
5. Uverenje o imovnom stanju iz Službe za katastar nepokretnosti Apatin (original)
6. Potvrda o primanjima članova domaćinstva za period od 01.07.2015. do 30.09.2015. godine koja se dokazuje potvrdama/uverenjima poslodavaca kod kojih su članovi domaćinstva zaposleni, potvrdama/uverenjima PIO, potvrdama/uverenjima Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, odnosno legitimacijom, ili drugim validnim dokazom o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2015. godinu.

III

Opština Apatin će u školskoj 2015./2016. godini dodeliti ukupno 30 stipendija.
 

Komisija u skladu sa članom 3. stav 3. Odluke o stipendiranju studenata određuje sledeće deficitarne struke, kao i broj stipendija istih koji će biti dodeljen u skladu sa kriterijumima iz odluke, i to:

- profesor matematike: 3 stipendije,
- profesor hemije: 3 stipendije,
- profesor fizike: 3 stipendije, i
- profesor engleskog jezika: 3 stipendije.

Ukoliko ne bude dovoljno prijavljenih studenata iz određenih deficitarnih struka, njihov deo stipendija će se dodeliti ostalim deficitarnim strukama koji prelaze broj koji im je rezervisan po ovom konkursu.

Takođe, opština Apatin dodeljuje stipendije studentima prve godine studija koji su za vreme srednje škole bili učenici generacije.

Uz dokumentaciju iz člana II ovog konkursa, student prve godine studija koji je za vreme srednje škole bio učenik generacije, dužan je dostaviti potvrdu/uverenje da je bio učenik generacije od strane srednje škole koju je pohađao.

Preostale stipendije biće dodeljene u skladu sa propisima iz Odluke o stipendiranju studenata ostalim – nedeficitarnim strukama.

Prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave u prostorijama Opštinske uprave opštine Apatin (kancelarija br. 11) u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa, tj. od 27.11.2015. godine, zaključno sa 14.12.2015. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

PREDSEDNIK KOMISIJE
Miro Nerlović

Izvor: http://soapatin.org/Vesti.aspx?Id=3066