O nama

ko smo mi i čime se bavimo

Lokalna Kancelarija za mlade je lokalni servis mladih građana i građanki, to je operativno telo u okviru lokalne uprave koje:
 - uspostavlja saradnju sa svim relevatnim partnerima i radi na njihovom umrežavanju,
 - vrši praćenje i vrednovanje delatnosti onih koji su odgovorni za rad sa mladima i          trošenje sredstava, 

 - komunicira sa mladima i obezbeđuje učešće mladih u donošenju odluka,
    pruža tehničku, materijalnu i finansijsku podršku omladinskim organizacijama i             inicijativama mladih,
 - obezbeđuje prostor, materijalnu i tehničku pomoć za realizaciju aktivnosti/projekata    pokrenutih od strane mladih.