VEST

pročitaj

Organizuj se za zajednicu!

12.09.2018

 

Evropski omladinski centar Vojvodine u saradnji sa Kancelarijom za mlade Grada Apatina realizuje aktivnosti iz projekta “Organizuj se za zajednicu” 20. Septembra 2018. godine, radionice će biti održane u prostorijama Gimnazije I Tehničke škole za 30 mladih u periodu od 9h do 16:30h.

 

Projekat “Organizuj se za zajednicu“ sprovodi se 2018., 2019. i 2020. godini u okviru implementacije programa i aktivnosti definisanih aplikacijom Grada Novog Sada, Omladinske prestonice Evrope Novi Sad 2019. godine  (OPENS 2019) koji je Vlada Republike Srbije proglasila projektom od nacionalnog značaja, a koji je podržan od Grada Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Ministarstva kulture i informisanja,  Vlade Republike Srbije.

 

Projekat je deo programa jednog od stubova aplikacije OPENS 2019 programa, koji ima za cilj da animira mlade ljude koji nisu pristalice nijedne političke partije, niti aktivisti OCD da se informišu I postanu aktivni u zajednici. Aktivnosti će se realizovati na terioriji svih 45 opština u Vojvodini, a u trogodišnjem period preko 1350 mladih, starosne dobi od 15. Do 30. Godina koje ćemo kroz radionice osnažiti da postanu aktivni u svojoj zajednici.

 

Aktivnosti i teme koje su obuhvaćene na radionicama imaju za cilj da informišu mlade ljude kako da najuspešnije i najlakše zastupaju svoje interese kroz omladinski aktivizam, unapređujući kvalitet života mladih, kao i njihovo ostvarivanje prava i jednakih mogućnosti učešća u različitim oblastima društvenog života.   

 

Radionice će kroz interaktivne aktivnosti staviti fokus na osnaživanju mladih da aktivno učestvuju u bilo kom obliku aktivizma i na taj način da doprinesu donošenju odluka koje su od značaja za njihovu budućnost i poboljšanju njihovog položaja u društvu. 

 

Obučeni omladinski radnici će voditi edukativne radionice sa mladim ljudima koristeći neformalno obrazovanje.

 

Sledeće teme će biti predstavljene učenicima:

 

-           Neformalno obrazovanje i informalno učenje mladih  

-           Slobodno vreme mladih

-           Zašto se ljudi udružuju?

-           Oblici udruživanja (formalne i neformalne grupe, školske sekcije, đački parlament…)

-           Volontiranje i mladi

-           Funkcionisanje lokalne zajednice

-           Građanski aktivizam

-           Aktivizam i socijalne promene

-           Aktivizam mladih

-           Uloga omladinskih organizacija i organizacija za mlade

-           Aktivizam kao alat za ostvarivanje prava mladih koz političke procese

-           Kako motivisati što veći broj mladih ljudi da budu aktivni

-           Aktivizam mladih kroz njihovo lično angažovanje  

 

Ispred Evropskog omladinskog centra Vojvodine I Kancelarije za mlade opštine Apatin pozivamo Vas da izveštavate o ovoj temi I informišete mlade iz Vaše opštine da se prijave na radionice.

 

Prijave su otvorene putem maila mladi@soapatin.org

 

Kontakt osoba: Milan Babić, koordinator projekta, 060 1616428