KONKURS

pročitaj

Projekat KZM Apatin „Škola bez nasilja“

01.03.2011

Predsednik opštine Apatin Dr Živorad Smiljanić u ime KZM (kancelarija za mlade) opštine Apatin danas u Beogradu u prostorijama Ministarstva omladine i sporta potpisao je ugovor o realizaciji projekta za finansiranje i sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za implementaciju lokalnih akcionih planova za mlade.

Na konkurs koji je bio otvoren u aprilu mesecu ove godine mogle su da konkurišu kancelarije za mlade koje imaju izrađen LAP za mlade i koji je usvojen od strane Skupštine opštine.

Kancelarija za mlade uz pomoć Saveta za mlade opštine Apatin konkurisala je sa projektom „Škola bez nasilja“. Vrednost projekta iznosi 330.000 dinara, od toga 20 % finansira opštinska uprava Apatin, kojoj se ovom prilikom i zahvaljujem. Sredstva koja je izdvojila opštinska uprava izdvojena su iz dela namenjenog za realizaciju aktivnosti iz LAP za mlade opštine Apatin. Ostatak sredstava obezbeđeno je iz buđeta Ministarstva omladine i sporta.

Što se tiče vremenskog roka projekat će trajati godinu dana sa početkom od 20. avgusta 2010 godine.

Projekta „Škola bez naselja“ kao što smo naveli i u samom projektu ima za cilj stvaranje bezbedne i podsticajne sredine za učenje, rad i razvoj mladih.

U okviru ovog programa nasilje je definisano kao svaki oblik ponašanja koji ima za cilj namerno nanošenje psihičkog ili fizičkog bola drugome.

Program je pre svega namenjen deci, nastavnicima i zaposlenima u školama, ali i roditeljima i čitavoj lokalnoj zajednici.

Ovim projektom biće obuhvaćeno 1470 učenika osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ iz Apatina od toga 213 učenika tj. mladih starosti od 15 godina i 200 učenika Romske nacionalnosti.

Projekat omogućava poboljšanje komunikacije između mladih i odraslih ,a takođe omogućava bolju saradnju škole sa porodicom i širom društvenom sredinom.

Za više informacija
http://www.mos.gov.rs/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4568&mode=thread&order=0&thold=0


Koordinator KZM Apatin
Miloš Đerić